Startside
Introduktion vælg sprog Forståelses-spørgsmål Øvelser MinileksikonGrammatiske betegnelser; Print
الأفعال الأسماء الضمائر الصفات الظروف حروف الجر أدوات العطف ترتيب الكلمات
توضيح   الشخصية   المُلكية   المُلكية المنعكسة   جزء في الجملة   الإستفهام   الموصولة      

3 الضمائر

3.5 ضمائر الإستفهام

ضمائر الإستفهام تستخدم للأشخاص، الأشياء، الأماكن، الأزمان، الأسباب والطرق.

Personer
الأشخاص
- Hvem er du?
من أنت؟
   
Ting
الأشياء
- Hvad er det?
ما هذا، هذه؟
   
Steder
الأماكن
Hvor skal vi hen?
إلى أين نذهب
   
Tidspunkter
الأزمان
Hvornår kommer du hjem?
متى تعود إلى البيت؟
- Hvor længe har du ferie?
كم تستغرق عطلتك؟
   
Årsager
الأسباب
Hvorfor kom du til Danmark?
لِم أتيت إلى الدانمرك؟
   
Måder
الطرق
Hvordan kom du til Danmark?
كيف أتيت إلى الدانمرك؟

المقارنة:
ضمائر الإستفهام في العربية شبيهة بالدانمركية.

Forståelses-spørgsmål

3 Stedord

3.5 Spørgeord

Spørgeord bruges om personer, ting, steder, tidspunkter, årsager og måder.

Personer
Hvem er du?
 
Ting
Hvad er det?
 
Steder
Hvor skal vi hen?
 
Tidspunkter
Hvornår kommer du hjem?
Hvor længe har du ferie?
 
Årsager
Hvorfor kom du til Danmark?
 
Måder
Hvordan kom du til Danmark?

Øvelser Sammenligninger