Startside
Introduktion vælg sprog Forståelses-spørgsmål Øvelser MinileksikonGrammatiske betegnelser; Print
الأفعال الأسماء الضمائر الصفات الظروف حروف الجر أدوات العطف ترتيب الكلمات
توضيح   الشخصية   المُلكية   المُلكية المنعكسة   جزء في الجملة   الإستفهام   الموصولة      

3 الضمائر

3.4 الضمائر الشخصية بصيغة المفعول به، والمفعول لأجله

الضمائر يمكن إستعمالها على مختلف الصيغ إما على شكل مفعول به أو مفعول لأجله أو بعد حرف الجر.

Lægen behandlede hende.
عالجها الطبيب
Han gav os en gave.
هو أهدى لنا هدية
Hun ringer til mig.
هي تتصل بي هاتفياً.

الضمائر الشخصية في صيغتين

الجمع

المفرد

 

الشخص

نحن

لي،عندي،مني

أنــا

المتكلم

أنتم، أنتنّ

لك، لكِ، منك

أنت، أنتم

المخاطب

لهم، بهن، بهم

له، لها

تلك

الغائب

المقارنة
في العربية يكون إستعمال الضمائر الشخصية مثل الدانمركية.

Forståelses-spørgsmål

3 Stedord

3.4 Personlige stedord som genstandsled eller hensynsled

Stedord kan bruges på forskellige måder enten som genstandsled, hensynsled eller efter forholdsord.

Lægen behandlede hende.  
Han gav os en gave.  
Hun ringer til mig.  

Personlige stedord i to former

Person

Ental

Flertal

1. person

jeg

mig

vi

os

2. person

du, De

dig, Dem

I

Jer

3. person

han, hun,
den, det

ham, hende,
den, det

de

dem


Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger