Startside
Introduktion vælg sprog Forståelses-spørgsmål Øvelser MinileksikonGrammatiske betegnelser; Print
الأفعال الأسماء الضمائر الصفات الظروف حروف الجر أدوات العطف ترتيب الكلمات
توضيح   الشخصية   المُلكية   المُلكية المنعكسة   جزء في الجملة   الإستفهام   الموصولة      

3 الضمائر

3.2 ضمائـر المـلكية

ضمائر الملكية تعبر عن صيغة التملك.

Det er Peters kone.

هذه زوجة بيتر

Det er hans kone.
هذه زوجته

ضمائر الملكية

الجمع

المفرد

الضمير

لنا

لي

المتكلم

لكما، لكم، لكنّ

لك، لكِ

المخاطب

لهما، لهم، لهنّ

له، لها

الغائب

Jeres و Deres هما أيضاً صيغتا إحترام وعندما يراد إستعمال jeres و deres بصيغة الإحترام يستعمل الحرف الكبير مثل: De, I

                  ثلاث صيغ:din  وmin لــ

din, min  : -nكلمات
dit, mit   : -tكلمات
dine, mine  في الجمع:

en bog
كتاب
Hvor er din bog?
أين كتابك؟
et hus
بيت
Dit hus er stort.
بيتك كبير
børn
أطفال
Mine børn kommer nu.
أطفالي قادمون الآن

المقارنة:
في العربية لا يتغير الضمير ويبقى على صيغته بغض النظر عن الجنس والعدد.

Forståelses-spørgsmål

3 Stedord

3.2 Ejestedord

Ejestedord fortæller om ejerforhold.

Det er Peters kone.
Det er hans kone.


Ejestedord

Person

Ental

Flertal

1. person

min, mit, mine

vores

2. person

din, dit, dine

jeres

3. person

hans, hendes, dens, dets

deres

Deres og Jeres er også høflighedsformer. Når jeres og deres bruges som høflighedsformer skrives det med store forbogstaver ligesom I og De.

Min og din har tre former:

n-ord: min og din
t-ord: mit og dit
flertal: mine og dine

en bog
Hvor er din bog?
 
et hus
Dit hus er stort.
 
børn
Mine børn kommer nu.


Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger