Startside
Introduktion Izaberi jezik Pitanja Vjezbe Mini leksikonGramaticki pojmovi Stampaj
Glagoli Imenice Zamjenice Pridjevi Prilozi Prijedlozi Veznici Red riječi
Definicija   Neposredni   Obrnuti   Sporedna rečenica   Mjesto objekta   Mjesto indirektnog objekta   Mjesto pridjeva   Mjesto priloga    

8  Red riječi

8.5 Red riječi u rečenicama sa indirektnim objektom

Indrektni objekat (□) je rečenični dio koji pokazuje kome se nešto radi. U rečenici indirektnog objekta ima samo ako je u rečenici i jedan direktan objekat. Indirektni objekat se nalazi poslije subjekta (x) i glagola (o) i ispred direktnog objekta (∆) u rečenicama sa neposrednim redom riječi. Ako želimo da istaknemo indirektni objekat, on stoji prvi u rečenici, i tada je red riječi obrnut.

Neposredni red riječi:

Pigen giver ham en bog.   Djevojčica daje njemu knjigu.  
x o     x o  

Obrnuti red riječi:

Ham giver pigen en bog.   Njemu  djevojčica daje knjigu.  
o x     x o  

Poređenje:
U bosanskom,hrvatskom,srpskom jeziku indirektni objekat stoji poslije subjekta i glagola, ali ispred objekta. Ako želimo da istaknemo indirektni objekat on treba da stoji prvi u rečenici isto kao u danskom ali to ne znači obrnut red riječi.

Pitanja

8 Ordstilling

8.5 Ordstilling i sætninger med hensynsled

Hensynsleddet () er leddet i sætningen for hvem noget gøres. Der er kun et hensynsled, hvis der også er et genstandsled i sætningen. Hensynsleddet står efter grundleddet (x) og udsagnsleddet (o) og foran genstandsleddet (∆) i sætninger med ligefrem ordstilling. Hvis man vil fremhæve hensynsleddet, står det først i sætningen, og der bliver omvendt ordstilling.

Ligefrem ordstilling:

Pigen giver ham en bog.
x o

Omvendt ordstilling:

Ham giver pigen en bog.
o x

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger