8.5 Red riječi u rečenicama sa indirektnim objektom
 Red riječi u rečenicama sa indirektnim objektom 1

Napiši rečenice na danskom.
Martin je dao svojoj djevojci buket ruža. Red riječi u rečenicama sa indirektnim objektom 2

Napiši rečenice na danskom.
Učitelj je ponovo dao studentima zadatke.