Startside
Introduktion Izaberi jezik Pitanja Vjezbe Mini leksikonGramaticki pojmovi Stampaj
Glagoli Imenice Zamjenice Pridjevi Prilozi Prijedlozi Veznici Red riječi
Definicija   Lične   Prisvojne   Povratne   Dio u rečenici   Upitne   Odnosne      

3  Zamjenice

3.1 Lične zamjenice

Lične zamjenice se koriste kada se govori o ljudima ili stvarima. Potreban je subjekat u rečenici, zato što se glagoli ne mijenjaju kroz lica (pogledaj 1. Glagoli). Ako u rečenici nema imenice ili imena, treba da koristimo lične zamjenice.

Jeg kommer for sent.

Ja kasnim.

Den er stor.

To je veliko.

Han lærer dansk.

On uči danski.


Lične zamjenice

Lice

Jednina

Množina

1. lice

ja

mi

2. lice

ti

vi

3. lice

on, ona, ono

oni, one, ona

De se koristi, kada je čovjek učtiv. U drugom licu jednine piše se uvijek sa velikim slovom D. U drugom licu množine zamjenica I se također piše velikim slovom.

Poređenje:
U bosanskom,hrvatskom,srpskom jeziku za razliku od danskog moguće je izostaviti lične zamjenice, zato što one proizilaze iz glagolskih nastavaka.

Zakasnio sam.

Pitanja

3 Stedord

3.1 Personlige stedord

Personlige stedord bruges, når man fortæller om personer eller ting. Det er nødvendigt med et grundled i sætningen, fordi udsagnsord ikke bøjes i personer (se 1. Udsagnsord). Hvis der ikke er et navne­ord eller et navn, skal man huske at bruge et personligt stedord.

Jeg kommer for sent.
Den er stor.
Han lærer dansk.

Personlige stedord

Person

Ental

Flertal

1. person

jeg

vi

2. person

du

I

3. person

han, hun, den, det

de

De bruger man, når man er høflig. Det skrives altid med stort D i 2. person ental. I i 2. person flertal skrives også med stort.

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger