Startside
Introduktion Izaberi jezik Pitanja Vjezbe Mini leksikonGramaticki pojmovi Stampaj
Glagoli Imenice Zamjenice Pridjevi Prilozi Prijedlozi Veznici Red riječi
Definicija   Član   Jednina   Množina   Nastavci   Izuzetci   Genitiv        

2  IMENICE

2.6   Imenice u obliku genitiva

Imenice također imaju oblik genitiva. Genitiv označava da se nešto posjeduje.

Barnets tøj er snavset. Odijelo djeteta je prljavo.

Oblik genetiva se gradi kada se nastavak -s doda na kraju imenice.

Imenički oblik genitiva

Jednina

Množina

Neodređeni vid

Određeni vid

Neodređeni vid

Određeni vid

en piges

pigens

pigers

pigernes

et værelses

værelsets

værelsers

værelsernes

Lične imenice imaju također oblik genitiva.

Peters bog Petrova knjiga.

Poređenje:
U bosanskom, hrvatskom, srpskom jeziku ono što se prisvaja stoji ispred toga što prisvaja.

Prozor kuće.
List knjige.

Pitanja

2 Navneord

2.6 Navneord i ejefald

Navneord har også en ejefaldsform. Ejefald betyder, at man ejer noget.

Barnets tøj er snavset.

Ejefald laves ved at sætte endelsen -s på navneordet.

Navneords ejefalds form

Ental

Flertal

Ubestemt

Bestemt

Ubestemt

Bestemt

en piges

pigens

pigers

pigernes

et værelses

værelsets

værelsers

værelsernes

Personnavne har også ejefaldsform.

Peters bog


Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger