Startside
Introduktion Izaberi jezik Pitanja Vjezbe Mini leksikonGramaticki pojmovi Stampaj
Glagoli Imenice Zamjenice Pridjevi Prilozi Prijedlozi Veznici Red riječi
Definicija   Član   Jednina   Množina   Nastavci   Izuzetci   Genitiv        

2  IMENICE

2.4 Nastavci u množini

Imamo dva različita nastavka u množini. Ako riječ ima jedan slog onda se po pravilu svršava na -e u neodređenom obliku, -ene u određenom obliku.

Ako riječ ima dva ili više slogova, riječ se svršava na -er u neodređenom obliku i -erne u određenom obliku.

Imenice u množini

Neodređeni vid

Određeni vid

aviser

aviserne

haver

haverne

huse

husene

drenge

drengene

Poređenje:
U bosanskom,hrvatskom,srpskom jeziku nastavci množine zavise od rodova i padeža.

Pitanja

2 Navneord

2.4 Endelser i flertal

Der er to forskellige endelser i flertal.

Hvis ordet har én stavelse, ender det som regel på -e i ubestemt form og -ene i bestemt form.

Hvis ordet har to eller flere stavelser, ender ordet på -er i ubestemt form og -erne i bestemt form.

Navneord i flertal

Ubestemt

Bestemt

aviser

aviserne

haver

haverne

huse

husene

drenge

drengene


Forståelses-spørgsmål Sammenligninger