Boga bilwga ah
Hordhac Dooro luqad Su'aal waadixin ah Layli Qaamuus yarXaalado naxwaysan Daabac
Fal Magac Magac u yaal Sifo Falkaab Meeleeyayaal Isku xidheyaal Hawraar
Qeexid   Meel   Xilli   Cabir xoogan   Meeleeyaha gaaryeela  

6 Tilmaamayaal

6.2 Tilmaamayaasha la xidhiidha xilliyada

Tilmaame waxa la isticmaalaa marka laga warramayo xilli cayiman ama waqti.

Klokken er ti minutter over fem. Saacaddu waa shantii iyo toban.
Om lørdagen går jeg altid en tur. Sabtiyadda ayaan had iyo jeer aadaa minjo baxsi.

Haddii qof la weydiiyo inteed, wuxu isticmaalaa had iyo jeer i.

Jeg har boet i Danmark i 6 år. Anigu waxan ku noolahay Danmark lix sanno.

Hadii qof la weydiiyo, sidda ugu dhakhso badan, wuxu isticmaalaa had iyo jeer .

Han kan løbe 1 km 10 minutter. Isagu wuxu ordi karraa halkii km ba 10 daqiiqo.

Isbarbardhig:
Af soomaaliga waa la isticmaalaa tilmaamayaasha la xidhiidha saacadda, laakiin ma laha tilmaamayaal la xidhiidha xilli.

Su’aal waadixin ah

6 Forholdsord

6.2 Forholdsord i forbindelse med tidspunkter

Forholdsord bruges, når man beskriver et bestemt tidspunkt eller en periode.

Klokken er ti minutter over fem.
Om lørdagen går jeg altid en tur.

Hvis man kan spørge med hvor længe, bruger man altid i.

Jeg har boet i Danmark i 6 år.

Hvis man kan spørge med hvor hurtigt, bruger man altid .

Han kan løbe 1 km 10 minutter.

Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger