Boga bilwga ah
Hordhac Dooro luqad Su'aal waadixin ah Layli Qaamuus yarXaalado naxwaysan Daabac
Fal Magac Magac u yaal Sifo Falkaab Meeleeyayaal Isku xidheyaal Hawraar
Qeexid   Meel   Xilli   Cabir xoogan   Meeleeyaha gaaryeela  

6 Tilmaamayaal

6.4 Tilmaamayaasha la xidhiidha wax-lahaha

Wax-lahaha waxa badanaa gadaal lagaga daraa -s erey-magaceedka (eeg 2.6 Erey-magaceedka oo wax leh).

Kjolens farve er rød. Toobka midabkiisu waa casaan.

Waxa kale oo la isticmaali karaa erey-tilmaameedka.

Farven kjolen er rød. Midabka toobku waa casaan.

Isbarbardhig:
Af soomaaliga waa la isticmaalaa lahaanshaha (eeg 2.6).

6 Forholdsord

6.4 Forholdsord i forbindelse med ejerforhold

I ejerforhold tilføjes normalt endelsen -s til navneordet (se 2.6 Navneord i ejefald).

Kjolens farve er rød.

Man kan også bruge forholdsordet .

Farven kjolen er rød.

Sammenligninger