Øvelser
 1.0 Udsagnsord - Definition

 1.1 Udsagnsord - Navnemåde

 1.2 Udsagnsord - Bydemåde

 1.3 Udsagnsord - Nutid

 1.4 Udsagnsord - Datid

 1.5 Udsagnsord - Førnutid

 1.6 Udsagnsord - Fremtid

 1.7 Udsagnsord - Passivform

 1.8 Udsagnsord - Mådeudsagnsord

 2.0 Navneord - Definition

 2.1 Navneords kendeord

 2.2 Navneord i ental

 2.3 Navneord i flertal

 2.4 Navneord - Endelser i flertal

 2.5 Navneord - Undtagelser

 2.6 Navneord i ejefald

 3.0 Stedord - Definition

 3.1 Personlige stedord

 3.2 Ejestedord

 3.3 Tilbagevisende ejestedord

 3.4 Personlige stedord som genstandsled eller hensynsled

 3.5 Spørgeord

 3.6 Henvisende stedord

 4.0 Tillægsord - Definition

 4.1 Tillægsords bøjning

 4.2 Gradbøjning af tillægsord

 4.3 Uregelmæssig gradbøjning af tillægsord

 5.0 Biord - Definition

 5.1 Ægte biord

 5.2 Uægte biord

 5.3 To - forms biord

 5.4 Gradbøjning af biord

 6.0 Forholdsord - Definition

 6.1 Forholdsord i forbindelse med steder

 6.2 Forholdsord i forbindelse med tidspunkter

 6.3 Forholdsord i forbindelse med faste udtryk

 6.4 Forholdsord i forbindelse med ejerforhold

 7.0 Bindeord - Definition

 7.1 Sideordningsbindeord

 7.2 Underordningsbindeord

 7.3 Bindeord - Brug af når og da

 8.0 Ordstililng - Definition

 8.1 Ligefrem ordstilling

 8.2 Omvendt ordstilling

 8.3 Ordstilling i bisætninger

 8.4 Ordstilling i sætninger med genstandsled

 8.5 Ordstilling i sætninger med hensynsled

 8.6 Ordstilling - Tillægsordets plads i sætningen

 8.7 Ordstilling - Biordets plads i sætningen