8.2 Obrnuti red riječi
 Obrnuti red riječi 1

 Obrnuti red riječi 2

 Obrnuti red riječi 3

Obrnuti red riječi. Spoji rečenicu na danskom jeziku sa odgovarajućom rečenicom na tvom jeziku. Obrnuti red riječi 4

 Obrnuti red riječi 5

 Obrnuti red riječi 6

 Obrnuti red riječi 7

 Obrnuti red riječi 8

 Obrnuti red riječi 9