Startside
Introduktion Izaberi jezik Pitanja Vjezbe Mini leksikonGramaticki pojmovi Stampaj
Glagoli Imenice Zamjenice Pridjevi Prilozi Prijedlozi Veznici Red riječi
Definicija   Pravi   Nepravi   Dugi/kratki oblik   Komparacija  

5  Prilozi

5.3 Dvooblični prilozi

Neki prilozi imaju jedan dugi i jedan kratki oblik. Dugi oblik koristimo u vezi sa glagolima, kada se radnja odigrava na jednom istom mijestu.

Yves går ude i haven.

Yves se šeta napolju u bašti.

Annette spiser inde i stuen.

Annette objeduje u dnevnoj sobi.

Katten ligger oppe på bordet.

Mačka leži gore na stolu.

Kratki oblik se koristi kada se govori o nečemu ili nekome, što se pokreće od jednog mjesta do drugog.

Yves kommer ud og løber.

Yves izlazi napolje i trči.

Annette løber ind i stuen.

Annette trči unutra u sobu.

Katten kravler op i træet.

Mačka se penje gore uz drvo.


Dvooblični prilozi

Dugi oblik

Kratki oblik

ude

ud

inde

ind

oppe

op

Poređenje:
Dvooblični prilozi se ne nalaze u bosanskom,hrvatskom,srpskom jeziku.

Pitanja

5 Biord

5.3 Biordets to former

Nogle biord har en lang og en kort form. Den lange form bruger man i forbindelse med udsagnsord, der foregår på et og samme sted.

Yves går ude i haven.
Annette spiser inde i stuen.
Katten ligger oppe på bordet.

Den korte form bruger man, når man taler om noget eller nogen, der bevæger sig fra et sted til et andet.

Yves kommer ud og løber
Annette løber ind i stuen.
Katten kravler op i træet .

Biordets to former

Lang form

Kort form

ude

ud

inde

ind

oppe

op


Forståelses-spørgsmål Øvelser Sammenligninger