4.2 Komparacija pridjeva
 Komparacija pridjeva 1

 Komparacija pridjeva 2

 Komparacija pridjeva 3

 Komparacija pridjeva 4