3.5 Upitne zamjenice
 Upitne zamjenice 1

Nađi upitne zamjenice.
Nađi riječ na svom jeziku. Spoji je sa odgovarajućom danskom riječju