2.6 Imenice u obliku genitiva
 Imenice u obliku genitiva 1