2.4 Nastavci u množini
 Nastavci u množini 1

 Nastavci u množini 2