8  Red riječi

8.6 Mjesto pridjeva u rečenici

Pridjev se nalazi pored riječi koju opisuje.

Jeg har en gammel hund.   Ja imam jednog starog psa.  
x o   –>     x o   –>    

Kada pridjev u rečenici stoji kao dodatak subjektu (pogledaj Minileksikon) onda je pridjev samostalni dio rečenice.

Hunden er gammel.   Pas je star.      
x o Ä   x o Ä      

Poređenje:
Pridjevi stoje ispred imenica isto kao u danskom.

Pitanja