8  Red riječi

8.5 Red riječi u rečenicama sa indirektnim objektom

Indrektni objekat (□) je rečenični dio koji pokazuje kome se nešto radi. U rečenici indirektnog objekta ima samo ako je u rečenici i jedan direktan objekat. Indirektni objekat se nalazi poslije subjekta (x) i glagola (o) i ispred direktnog objekta (∆) u rečenicama sa neposrednim redom riječi. Ako želimo da istaknemo indirektni objekat, on stoji prvi u rečenici, i tada je red riječi obrnut.

Neposredni red riječi:

Pigen giver ham en bog.   Djevojčica daje njemu knjigu.  
x o     x o  

Obrnuti red riječi:

Ham giver pigen en bog.   Njemu  djevojčica daje knjigu.  
o x     x o  

Poređenje:
U bosanskom,hrvatskom,srpskom jeziku indirektni objekat stoji poslije subjekta i glagola, ali ispred objekta. Ako želimo da istaknemo indirektni objekat on treba da stoji prvi u rečenici isto kao u danskom ali to ne znači obrnut red riječi.

Pitanja