8  Red riječi

8.4 Red riječi u rečenicama sa objektom

Objekat je imenica ili imenička  riječ sa kojom se nešto radi u rečenici. Objekat (∆) stoji poslije subjekta (x) i glagola (o) u rečenicama sa neposrednim redom riječi. Ako želimo da istaknemo objekat, on stoji prvi u rečenici i onda je obrnut red riječi.

Neposredni red riječi:

Anna købte en ny bil.   Ana je kupila novi automobil.  
x o       x   o    

Obrnuti red riječi:

En ny bil købte Anna.   Novi automobil kupila je Ana.  
    o x     o   x  

Poređenje:
U bosanskom,hrvatskom,srpskom jeziku, kao i u danskom, objekat stoji poslije subjekta i glagola. Ako u bosanskom,hrvatskom,srpskom jeziku objekat stoji kao prvi dio rečenice jedan takav red riječi odgovara danskom pasivu.

Pitanja