8  Red riječi

8.2 Obrnut red riječi

Pored neposrednog reda riječi postoji obrnut red riječi. U rečenicama sa obrnutim redom riječi glagol (o) stoji ispred subjekta (x).

Obrnut red riječi nalazimo u pitanjima i tamo gdje rečenica počinje sa rečeničnim dijelom koji nije subjekat, na primjer odredba za vrijeme ili mjesto (pogledaj 8.4, 8.5 i 8.7).

Pitanje:

Sover manden?   Spava li čovjek?
o x   o   x

Spiser han?   Jede li on?
o x   o   x

Vrijeme kod neposrednog reda riječi:

Jeg besøgte min tante i går.   Posjetio sam moju strinu juče.
x o       o   (x)   

– kod obrnutog reda riječi:

I går besøgte jeg min tante.   Juče sam posjetio moju strinu.
    o x     (x) o  

Mjesto kod neposrednog reda riječi:

Jens bor i Sverige.   Jens živi u Švedskoj.
x o       x o  

Kod obrnutog reda riječi:

I Sverige bor Jens.   U Švedskoj živi Jens.      
    o x       o x      

Kada se koriste upitne riječi one uvijek dolaze na početku rečenice, a poslije dolazi glagol (o).

Upitne riječi su: hvem, hvad, hvor, hvornår, hvilken/hvilket/hvilke, hvor længe, hvordan, hvorfor, hvis.

Hanne bor i København.   Hanne živi u Kopenhagenu.  
x o       x o

 

 

Hvor bor Hanne?   Gdje  živi Hanne?
  o x     o x

Peter spiser kage.   Peter jede kolač.
x o   x o

Hvem spiser kage?   Ko jede

kolač?

x o   x o

Peter spiser kage.   Peter jede kolač.
x o   x o

Hvad spiser Peter?   Šta jede Peter?
  o x     o x

U obrnutom redu riječi, gdje se u rečenici nalaze dva glagola, subjekat treba da stoji između ta dva glagola.

torsdag skal jeg rejse til København.
    o1 x o2    

U četvrtak treba da putujem u Kopenhagen.
    o1 (x) o2  

Poređenje:
U bosanskom,hrvatskom,srpskom jeziku pitanje se ne konstruiše upotrebom redosljeda riječi kao u danskom. Treba koristiti li poslije glagola. U svakodnevnom govoru upotrebljava se također intonacija pri postavljanju pitanja. Iako imamo odredbu za vrijeme ili mjesto ili neki drugi dio rečenice kao prvi u rečenici nije neophodno upotrijebiti obrnut red riječi kao u danskom.

Pitanja