8  Red riječi

8.1 Neposredni red riječi

Rečenica obično mora da sadrži najmanje dva dijela, subjekt (x) i predikat (o). Ta dva člana su najvažnija u rečenici jer grade samu rečenicu. Subjekat je ta osoba ili stvar koja vrši radnju, koju predikat opisuje (pogledaj Mini leksikon). U običnoj građi rečenice subjekat dolazi ispred predikata. To se zove neposredni red riječi.

Manden sover.   Čovjek spava.          
x o   x o          

Han spiser.   On jede.            
x o   x o            

Poređenje:
U bosanskom,hrvatskom,srpskom jeziku je običan neposredni red riječi.

Pitanja