7  Veznici

7.3 Korišćenje når i da

Ako je rečenica u prošlom vremenu, i radnja se dogodila jedan put koristimo da. Ako se radnja događala više puta koristimo når.

Jeg købte en bil, da jeg var i Silkeborg.

Ja sam kupio jedan automobil kada sam bio u Silkeborgu.

Vi spiste altid kartofler, når vi besøgte min mor.

Jeli smo uvijek krompir, kada smo posjećivali moju mamu.

Når se koristi također u sadašnjem i u budućem vremenu.

Han går i seng, når han er søvnig. On ide u krevet kada je pospan.
Jeg skal købe en jakke, når jeg får penge. Ja ću kupiti jednu jaknu, kada dobijem novac.

Poređenje:
U bosanskom,hrvatskom,srpskom jeziku koristimo veznik kada što odgovara danskom når i da. Kada može da se koristi u svim vremenima.


Pitanja