7  Veznici

7.1 Definicija

Naporedni veznici povezuju riječi, rečenice i rečenične dijelove istog tipa. Na primjer imenice sa imenicama, pridjev sa pridjevom ili jednu glavnu rečenicu sa drugom glavnom rečenicom.

Naporedni veznici su: og, men, eller.

Manden og konen kører sammen.

Čovjek i žena se voze zajedno.

   

Kaffen er stærk, men dejlig.

Kafa je jaka ali divna.

   

Kommer du hjem i eftermiddag, eller kommer du først i aften?

Dolaziš li kući poslije podne ili dolaziš tek uveče?

Poređenje:
U bosanskom,hrvatskom,srpskom jeziku koristimo naporedne veznike kao i u danskom.

Pitanja