3  Zamjenice

3.6 Odnosne zamjenice

Odnosne zamjenice su riječi, koje pokazuju na riječ ili rečenični dio u prethodnoj rečenici. Najobičnije odnosne zamjenice su som i der.

Pigen, som hedder Susanne, bor i Nygade.

Djevojka, koja se zove Susanne, živi u Nygade.

Pigen, der hedder Susanne, bor i Nygade.

Djevojka, koja se zove Susanne, živi u Nygade.

Som i der pokazuje unazad na djevojku. Kada je som ili der subjekat, onda je malo važno da li upotrebljavamo som ili der. Ako su odnosne zamjenice objekat, treba da koristimo som.

Han spiste maden, som jeg gav ham.

On je pojeo hranu što sam mu ja dao.

Poređenje:
U bosanskom,hrvatskom,srpskom jeziku što i koja odgovara danskom som i der, ali je manje važno koja od riječi se upotrebljava.

Pitanja