2  IMENICE

2.6   Imenice u obliku genitiva

Imenice također imaju oblik genitiva. Genitiv označava da se nešto posjeduje.

Barnets tøj er snavset. Odijelo djeteta je prljavo.

Oblik genetiva se gradi kada se nastavak -s doda na kraju imenice.

Imenički oblik genitiva

Jednina

Množina

Neodređeni vid

Određeni vid

Neodređeni vid

Određeni vid

en piges

pigens

pigers

pigernes

et værelses

værelsets

værelsers

værelsernes

Lične imenice imaju također oblik genitiva.

Peters bog Petrova knjiga.

Poređenje:
U bosanskom, hrvatskom, srpskom jeziku ono što se prisvaja stoji ispred toga što prisvaja.

Prozor kuće.
List knjige.

Pitanja