2  IMENICE

2.5 Izuzetci

Mnogo je imenica koje su nepravilne. Nema uopšte pravila za promjene nepravilnih imenica. Tri najobičnija izuzetka su:

Imenice koje se pišu isto u neodređenom obliku jednine i u neodređenom obliku množine.

Imenice koje mijenjaju samoglasnik u množini.

Imenice koje dobijaju dupli suglasnik kada je samoglanik kratak.

Nepravilne imenice

Jednina

Množina

Neodređeni vid

Određeni vid

Neodređeni vid

Određeni vid

en ting

tingen

ting

tingene

et barn

barnet

børn

børnene

en kop

koppen

kopper

kopperne

Pitanja