2  IMENICE

2.4 Nastavci u množini

Imamo dva različita nastavka u množini. Ako riječ ima jedan slog onda se po pravilu svršava na -e u neodređenom obliku, -ene u određenom obliku.

Ako riječ ima dva ili više slogova, riječ se svršava na -er u neodređenom obliku i -erne u određenom obliku.

Imenice u množini

Neodređeni vid

Određeni vid

aviser

aviserne

haver

haverne

huse

husene

drenge

drengene

Poređenje:
U bosanskom,hrvatskom,srpskom jeziku nastavci množine zavise od rodova i padeža.

Pitanja