2  IMENICE

2.2 Imenice u jednini

U jednini imamo dva oblika: neodređeni i određeni.

U neodređenom obliku imenica je nepoznata.

En dreng larmer altid.  Dječak galami uvijek.
Et hus bliver repareret. Popravlja se kuća.

U određenom obliku imenica je poznata.

Drengen larmer altid. Dječak galami uvijek.
Huset bliver repareret. Kuća se popravlja.

Kod n-reči u određenom obliku nastavak je -en.

Ako se riječ završava na -e onda je nastavak -n.

Kod t- riječi u određenom obliku nastavak je -et.

Ako se riječ završava na -e, onda je nastavak samo -t.

Imenice u jednini

Neodređeni vid Određeni vid
en avis avisen
en have haven
et hus huset
et værelse værelset

Poređenje:
U bosanskom, hrvatskom, srpskom jeziku nema kod imenice razlike između određenih, i neodređenih oblika.

Pitanja