2  IMENICE

2.0 Definicija

Imenice su imena mijesta, ljudi, predmeta, pojmova, koji su konkretni ili abstraktni.

hund, hus, land, ro, pas, kuća, zemlja, tišina,
liv, fred život, mir


Pitanja