1  GLAGOLI

1.3 Sadašnje vrijeme

Sadašnje vrijeme govori o nečemu, što se ili trenutno dešava, ili više puta.

Jeg går nu. Ja idem sada.
Barnet sover godt.

Dijete spava dobro.                       

Sadašnje vrijeme se gradi od glagolske osnove na koju se dodaje nastavak -er. Ako se neodređeni glagolski oblik ne završava na -e onda se dodaje samo -r.

Glagoli u neodređenom glagolskom obliku i sadašnjem vremenu

Neodređeni glagolski oblik

Osnovni oblik

Sadašnje vrijeme

at spise

spis

spiser

at køre

kør

kører

at lave

lav

laver

at gå

går

Poređenje:
U bosanskom, hrvatskom, srpskom jeziku se na glagolsku osnovu dodaju nastavci sadašnjeg vremena. U bosanskom, hrvatskom, srpskom jeziku imamo više različitih promjena.

Pjevam pjesmu.
Pjevamo pjesmu.

Pitanja