1  GLAGOLI

1.0 Definicija

Glagol označava radnju ili stanje. To jest glagol označava situaciju u kojoj se vrši neka radnja ili se nešto dešava.

Hun sover.

Ona spava.

Pigen spiser mad.

Djevojčica jede hranu.

Bilen kører hurtigt.

Automobil vozi brzo.

Koppen står på bordet.

Šolja stoji na stolu.

U danskom svršetak glagola se ne mijenja kroz lica. Glagoli se mijenjaju kroz različita vremena, ali se pišu isto za sva lica u različitim vremenima.

Promjena glagola kroz lica

Lice

Sadašnje vrijeme jednina

Sadašnje vrijeme množina

1. lice

Jeg spiser

vi spiser

2. lice

Du spiser

I spiser

3. lice

han/hun/den/det spiser

de spiser

Poređenje:
Za razliku od danskog, glagoli se u bosanskom, hrvatskom, srpskom jeziku mijenjaju kroz lica i brojeve.

 Pitanja