Startside
Uvod Izaberi jezik Pitanja Vjezbe MinileksikonGramaticki pojmovi Print
Glagoli Imenice Zamjenice Pridjevi Prilozi Prijedlozi Veznici Red riječi
Definition   Infinitiv   Zapovijedni nacin/Imperativ   Sadasnje vrijeme   Proslo vrijeme   Proslo vrijeme/Perfekt   Buduce vrijeme   The passive form   Modalni glagoli/ nacinski glagoli