Expressions grammaticales
sorter sorter sorter
  1. grad   Positiv   Racine
  2. grad   Komparativ   Comparatif
  3. grad   Superlativ   Superlatif
  Aktiv   Aktiv   Voix active
  Bestemt   Definit   Défini
  Bindeord   Konjunktion   Conjonctions
  Biord   Adverbium   Adverbes
  Bydemåde    Imperativ   Impératif
  Datid   Præteritum   Passé
  Ejestedord   Possessivt   Adjectifs possessifs
  Endelse   Suffix   Désinence
  Ental   Singularis   Singulier
  Flertal   Pluralis   Pluriel
  Forholdsord   Præposition   Prépositions
  Fremtid   Futurum   Futur
  Førnutid   Perfektum   Passé composé
  Genstandsled   Objekt   Complément d’objet direct
  Gradbøjning   komparation   Comparaison
  Grundled   Subjekt   Sujet
  Hensynsled   dativobjekt   Complément d’objet indirect
  Henvisende   Refleksivt   Relatif
  Kendeord   Artikel   Articles
  Medlyd   Konsonant   Consonne
  Mådesudsagnsord   Modalverbum   Verbes modaux
  Navnemåde   Infinitiv   Infinitif
  Navneord   Substantiver   Noms
  Nutid   Præsens   Présent
  Omvendt ordstilling   Inversion   Inversion des mots
  Ordstilling   Syntaks   Place des mots
  Passiv   Passiv   Voix passive
  Personlige stedord   Personlige pronominer   Pronoms personnels
  Selvlyd   Vokal   Voyelle
  Spørgende   Interrogativt   Pronoms interrogatifs
  Stedord   Pronominer   Pronoms
  Tillægsord   Adjektiver   Adjectifs
  Ubestemt   Indefinit   Indéfini
  Udsagnsled   Verbal   Verbe
  Udsagnsord   Verbum   Verbe
  Uregelmæssig   Irregulær   Irrégulier