8.4 Ordstilling i sætninger med genstandsled
 Multiple Choice