8.2 Omvendt ordstilling
 Multiple Choice 1

 Multiple Choice 2

 Byg en sætning (9 sætninger)

 Byg et spørgsmål (15 spørgsmål)