7.3 Brug af når og da
 Multiple Choice 1

 Multiple Choice 2

 Udfyldningsøvelse 1

 Udfyldningsøvelse 2