6.1 Forholdsord i forbindelse med steder
 Hvad passer sammen?