2.1 Navneords kendeord
 Multiple Choice 1

 Multiple Choice 2

 Udfyldningsøvelse

 Kryds og tværs