1.3 Udsagnsord - Nutid
 Multiple Choice

 Udfyldningsøvelse

 Kryds og tværs