1.0 Udsagnsord - Definition
 Multiple Choice 1

 Multiple Choice 2

 Kryds og tværs